Greinasafn fyrir flokkinn: Greinar og pistlar

113 pistlar SÁÞ eru inn á tru.is og aðgengilegt á slóðinni trú.is. Þá var talsvert af pistlum einnig á sigurdurarni.annall.is Sá vefur er nú lokaður.

Enginn verður óbarinn biskup

Ég var að sækja drengina mína í skólann í dag. Umferðin gekk fremur hægt og á bílastæðinu við skólann var ófærð og bílarnir fóru rólega. Svo kom bíll á móti – ég kannaðist við börnin í bílnum og foreldrana. Þau brostu út að eyrum, bílrúðan hjá þeim seig niður og ég skrúfaði niður mín megin. “Réttu út hendina” gall við úr hinum bíl og ég hlýddi. Svo sló bílstjórinn þrisvar í útrétta hönd og sagði: “Enginn verður óbarinn biskup.” Þetta var gjörningur til velfarnaðar.

Og svona hafa margir tjáð gleði og óskir um að framboð mitt í biskupskjöri mætti fara vel. Þetta hafa verið fararblessanir. Í morgun vildu sundfélagarnir fara yfir stöðuna og þar gullu við frómar óskir í minn garð. Svo vildu margir ræða málin og leggja gott til í kirkjunni. Fjöldi fólks hringdi til að segja fréttir af hvað væri á döfinni í þeirra prófastsdæmi. Það er rífandi gangur og gleði, miklar umræður, margt dregið fram, allt í bróðerni og “systerni” og með hag kirkjunnar að leiðarljósi.

Þessir fyrstu dagar hafa verið sérstæðir og aðallega gleðilegir. En umhyggja fólks og blessun er það sem hefur nært og glatt. Góðar óskir gefa vængi.

Biskupskjör um miðjan mars?

Kirkjuráð ákvað á fundi sínum 18 janúar, að hraða sem mest undirbúningi kjörs biskups Íslands. Kjörstjórn hefur hafið störf. Kirkuráð beinir til kjörstjórnar að miða við að kjörið verði um miðjan mars. Ef kjörferlið verður án seinkana ætti seinni umferð kosninga að geta orðið í marslok eða aprílbyrjun og úrslit kunn fyrir páska. Um það leyti verður kjörskrá svo lögð fram vegna kosningar vígslubiskups í Hólastifti.

Kynningarfundir biskupsefna og kjörmanna

Kirkjuráð ákvað á þessum janúarfundi að efna til fimm kynningarfunda biskupsefna. Þeir verða í hinum fjórum landsfjórðungum og á Reykjavíkursvæðinu og ekki fyrr en framboðstími er útrunninn í febrúarlok. Kynningarfundirnir verða því á tímabilinu 1-14. mars. Guðmundur Þór Guðmundsson, framkvæmdastjóri Kirkjuráðs, mun skipuleggja fundina í samráði við héraðsnefndir. Fundarstaðir og fundartími verður auglýstur síðar. Allir frambjóðendur og kosningabærir prestar og leikmenn prófastsdæmisins eru boðaðir til fundanna.

Í samþykkt kirkjuráðs segir einnig: “Kostnaður við fundina greiðist úr kirkjumálasjóði. Ekki er greiddur ferðakostnaður fundarmanna og frambjóðenda.Kirkjuráð gangist fyrir og kosti útgáfu á sameiginlegu kynningarefni um frambjóðendur til biskupskjörs. Jafnframt verði kynningarefni um frambjóðendur gert aðgengilegt á sérstöku vefsvæði á vef kirkjunnar. Frambjóðendum og stuðningsmönnum þeirra sé gefinn kostur á að kynna málstað sinn í framangreindum miðlum. Fyllsta jafnræðis sé þar gætt um aðgengi.”

Hagsmunatengsl

Hver eru hagsmunatengsl þín?

Ég er ekki meðlimur í neinum stjórnmálaflokki og hef aldrei verið. Sama gildir einnig um konu mína og fjölskyldufólk. Mér vitanlega á mitt nánasta tengslafólk engra sérstakra fjárhagslegra, félagslegra eða pólitískra hagsmuna að gæta umfram það sem almenningur í landinu á. Ég á engin hlutabréf í fyrirtækjum né stunda fyrirtækjarekstur af nokkru tagi. Fjárhagsstaða mín og fjölskyldu minnar er í góðu jafnvægi og getur ekki haft nein áhrif á skoðanir eða ákvarðanir mínar.

Vegna fjölbreytilegra og krefjandi prestsstarfa og að ég er faðir ungra barna hef ég dregið úr félagsstörfum síðustu árin og ég hef ekki viljað gegna stjórnarstörfum af þeim sökum. Ég set fjölskyldulíf og þátttöku mína í uppeldi og heimilislífi í forgang og vil vera börnum mínum góður faðir.

Yfirlit um stjórnarstörf  í félögum er hægt sjá í ferilskrá minni, sem birt er á þessari síðu. Félagar á unglingsárum verða oft ævifélagar. Ég á enn marga vini, sem ég kynntist á mótunarárum. Eftir skólaveru í Melaskóla og Hagaskóla fór ég í MR. Menntaskólaárin voru dásamleg og bekkjarfélagar mínir eru góðir kunningjar þó okkur hafi ekki lánast að búa til bridge- eða matarklúbb. í Kristilegum Skólasamtökum eignaðist ég ýmsa vini líka. Þá urðu félagar mínir í Háskóla að kunningjum og vinum. En tengsl við allt þetta fólk er algerlega persónulegt og óháð fjármunum, pólitík og lífsskoðunum.

Ég styð Hjálparstarf kirkjunnar og starf íslenskra kristniboðsfélaga í Austur Afríku. Sem barn og unglingur sótti ég fundi í KFUM og hef síðan verið félagi í því félagi. Ég er stuðningsmaður KR. Einnig er ég félagi í Ferðafélagi Íslands og í Garðyrkjufélaginu. Ég hef mikinn áhuga á trjárækt, garðrækt og stunda ræktun af kappi og er félagi í Ávaxtaklúbbi Garðyrkjufélagsins. Ég hollvinur Guðfræði- og trúarbragðadeildar og er áhugamaður um velferð Háskóla Íslands. Og einnig hef ég verið félagi í merkilegustu guðfræðisamtökum heims, American Academy of Religion og oft sótt ársfundi þeirra samtaka, enda er þar kynnt það sem nýjast er í rannsóknum á sviðum guðfræðinnar.

Hver eru þá hagsmunatengsl mín? Svar mitt er einfalt. Ég er án hagsmunatengsla og óháður pólitískum, fjárhagslegum og menningarlegum félögum og samtökum öðrum en þeim sem stunda ræktun manna og gróðurs. Af þeim eru kirkjan – og samtök henni tengd – þau mikilvægustu.